Nokverhoging dakkapel

Wanneer een dakkapel niet mogelijk is kiezen veel mensen er voor om een zogenaamde nokverhoging te voorzien voor hun woning. Zoals de naam reeds laat vermoeden wordt in dit geval de nok van het dak verhoogd waardoor meer ruimte wordt gecreëerd. Op het eerste zicht lijkt dit misschien een relatief eenvoudige verbouwing, maar vergis u niet, het tegendeel is waar. In vergelijking met de bouw van een dakkapel wordt bij het uitvoeren van een nokverhoging immers de constructie van het dak veel meer veranderd. Hou er daarom altijd rekening mee dat er voor het realiseren van een nokverhoging steeds een bouwvergunning noodzakelijk is. Dat is bij het plaatsen van een dakkapel niet altijd het geval.

Soorten nokverhoging

Indien u een nokverhoging wenst uit te laten voeren dient u er rekening mee te houden dat er twee verschillende soorten nokverhogingen bestaan. We onderscheiden wat dat betreft een éénzijdige van een tweezijdige nokverhoging. Hou er rekening mee dat uw keuze op dit vlak mede bepalend is voor de prijs die u zult moeten betalen. De gemiddelde kostprijs voor een nokverhoging ligt ongeveer tussen de 8.000 en 16.000 euro. Het verschil in prijs tussen de twee verschillende soorten wordt pas echt duidelijk wanneer we beide prijzen even naast elkaar vermelden. Voor een constructie van vijf meter dient u dan ook rekening te houden met een prijs van:

  • Gemiddeld 9.000 euro bij een éénzijdige nokverhoging
  • Gemiddeld 15.000 euro bij een tweezijdige nokverhoging

Is een nokverhoging interessant of niet?

Wanneer de zolderverdieping van uw huis over een laag dak beschikt is het laten uitvoeren van een nokverhoging de meest voor de hand liggende manier om aan ruimte te winnen. Op deze manier wordt het dak immers structureel verhoogd waardoor u er plots een volledige bewoonbare verdieping bij krijgt. Wat dat betreft is het plaatsen van een nokverhoging dan ook beslist interessant. Daar staat wel tegenover dat een nokverhoging aanzienlijk duurder is in vergelijking met het plaatsen van een dakkapel. Ook het feit dat er bij een nokverhoging altijd een bouwvergunning noodzakelijk is kan voor veel mensen een doorn in het oog zijn. Probeer voor uzelf de afweging te maken welke van beide mogelijkheden in uw situatie de beste keuze is.